Άρθρα – Δωρεάν κατάλογος άρθρων

Τα άρθρα σπρώχνουν την σελίδα σας

Οι προτάσεις ΣΕΒ για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα

Δημοσιευμένο | Ιανουάριος 9, 2018 | Χωρίς σχόλια

Αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλλουν οι
επιχειρήσεις, σύσταση νέου Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με στόχο την
υποστήριξη των κατηγοριών εκείνων που αναμένεται να έχουν περισσότερο
ανάγκη πρόσθετου εισοδήματος κατά την συνταξιοδότηση, προτείνει μεταξύ
άλλων ο ΣΕΒ ως θέματα συζήτησης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη
νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιο σας